ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

Για τη δική σας ασφάλεια και για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα ελαστικά σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παρακάτω. 

 • Πάντα να ελέγχετε την πίεση και την κατάσταση των ελαστικών πριν οδηγήσετε

 • Όταν το πέλμα είναι φθαρμένο στο πάνω μέρος του δείκτη φθοράς πέλματος, αντικαταστήστε το ελαστικό αμέσως για να εξασφαλίσετε ασφαλή οδήγηση 

 • Ελέγξτε προσεκτικά το όριο ταχύτητας κάθε ελαστικού και μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα που αναφέρει το ελαστικό 

 • Ακολουθήστε τις διαδικασίες ασφαλείας κατά την τοποθέτηση των ελαστικών με βάση τους διεθνείς κανονισμούς και μόνο με πιστοποιημένα μηχανήματα 

 • Τα ελαστικά πρέπει να τοποθετούνται μόνο από πιστοποιημένο τεχνικό 

 • ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ένα ελαστικό σε ζάντα με διαφορετικές διαστάσεις από το ελαστικό που χρησιμοποιείτε 

 • ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε μηχανή τοποθέτησης ελαστικών με συσκευή συγκράτησης ή κλουβί ασφαλείας 

 • ΠΟΤΕ μην φουσκώνετε πάνω από 40psi για την τοποθέτηση του ελαστικού

 • Η ακατάλληλη πίεση αέρα των ελαστικών μπορεί να προκαλέσει υπερβολική θερμότητα και αυξημένη φθορά κατά τη χρήση και να καταστρέψει το ελαστικό 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ: Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Η δυσλειτουργία  των ελαστικών λόγω ανεπαρκούς πίεσης, υπερβολικής πίεσης, υπερφόρτωσης, φθοράς από οδικούς κινδύνους ή ακατάλληλης χρήσης μπορεί να οδηγήσει σε:

 • Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ελαστικών εάν έχετε απορίες σχετικά με την αγορά ή τη χρήση

 • ΠΟΤΕ μην αναμιγνύετε ελαστικά Radial με άλλα ελαστικά από πολυεστέρα στο ίδιο όχημα

 • ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων και πέλματος στον ίδιο άξονα. 

 • Επιθεωρήστε και καθαρίστε τη ζάντα πριν επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τα ελαστικά πάνω στις ζάντες

 • ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε ένα ελαστικό σε μια ελαττωματική ζάντα

 • ΠΑΝΤΑ να λιπαίνετε τη στεφάνη του ελαστικού με εγκεκριμένο λιπαντικό 

 • ΠΟΤΕ μην φουσκώνετε ένα ελαστικό που βρίσκεται οριζόντια σε επίπεδη επιφάνεια

 • ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε ή κάθεστε πάνω από το ελαστικό και τη ζάντα του όταν το φουσκώνετε

 • Χρησιμοποιείτε προσεκτικά την κατάλληλη πίεση στα ελαστικά με βάση τις προδιαγραφές του οχήματος και των ελαστικών